Қайым Мұхамедханов шығармалары:

 

Мұхамедханов Қ. Көп томдық шығармалар жинағы. 1-том.-Алматы: Алаш,2005.-352 б.

Мұхамедханов Қ. Көп томдық шығармалар жинағы. 2-том.-Алматы:Алаш, 2005.-344 б.

Мұхамедханов Қ. Көп томдық шығармалар жинағы 3-том.-Алматы:Алаш, 2005.-328 б.

Мұхамедханов Қ. Көп томдық шығармалар жинағы 4-том.-Алматы:Алаш, 2005.-328 б.

Мұхамедханов Қ. Көп томдық шығармалар жинағы.- 5 том.- Алматы: Ел шежіре, 2007.- 344 б.

Мұхамедханов Қ. Көп томдық шығармалар жинағы. 6-том.- Алматы: «Ел шежіре», 2008.- 320 б.

Мұхамедханов Қ. Көп томдық шығармалар жинағы. 7 – том.-Алматы, Ел шежіре, 2009.- 312 б.

Мұхамедханов Қ. Көп томдық шығармалар жинағы 8 –том.- Алматы, 2009.- 320 б.

Мұхамедханов Қ. Көп томдық шығармалар жинағы 9- т . – Алматы : “Ел-шежіре”, 2009. – 384 б.

Мұхамедханов Қ. Көп томдық шығармалар жинағы 10 т.- Алматы: «Ел шежіре», 2012.- 384 б.

Абайдың ақын шәкірттері. Қ.Мұхамедханұлы. 1-кітап-Алматы: «Дәуір», 1993.-224 б.

Абайдың ақын шәкірттері. Қ.Мұхамедханұлы. 2-кітап-Алматы: «Дәуір»,1994.-336 б.

Абайдың ақын шәкірттері. Қ.Мұхамедханұлы. 3 кітап-Алматы: «Дәуір», 1995.-320 б.

Абайдың ақын шәкірттері. Қ.Мұхамедханұлы. 4-кітап.-Алматы: «Дәуір», 1997.-240 б.

Мұхамедханов Қ.      Абай шығармаларының текстологиясы жайында.- 2 – ші басылым .- Алматы, 2010.- 164 б.

Мұхамедханов Қ. Тағдыр және КАРЛАГ.- Алматы,2008.- 278 б.

Мұхамедханов Қ. Абай шығармаларына ғылыми түсініктер.- Алматы, 2009.- 176 с.

Мұхамедханов Қ. Абай кітабын алғаш шығарған Илияс Бороганский.- Алматы, 2009.- 64 б.

Мұхамедханов Қ. Тарта көр Семейімнің топырағы.- Семей, 2010.- 144 б.

Мұхамедханов, Қ. Абай шығармаларының текстологиясы жайында  2-ші басылымы. – Алматы : “Қайым Мұхамедханов атындағы білім және мәдениет орталығы” қоры, 2010. – 164 б.

 

Мұхамедханов, Қ. Абай мұрагерлері. – Алматы : Атамұра, 1995. – 208 б.

Мұхаметханов Қ. Комиссар Ғаббасов: Пьесалар.- Алматы:Өнер, 1984.- 176 б.

Шәкәрім мен Қайым Тағдырлас  Шакарим и Каюм. Сплетение судеб / Ред. Г. Кабышұлы. – Астана : Фолиант, 2009. – 336 б.

Қайым туралы сөз.-Астана:Фолиант, 2006.-376 б.

 

 

        Қайым Мұхамедхановтың  зерттеу  мақалалары:

 

Мұхамедханов Қ. Облыс жазушыларының творчествосы жайында // Екпінді.  – 1939. – 6 июнь. – Б. 3

Мұхамедханов Қ.  Ақын сөзі : үзінді : Қазақстан жазушыларының II сьезіне // Екпiнді. – 1939.  – 17 июнь.  – Б. 3

Мұхамедханов Қ. Октябрь тудырған қазақ әдебиеті // Екпінді. – 1939. –  11 ноябрь. – Б. 4

Мұхамедханов Қ. Қазақ театры және оның ойыны туралы // Әдебиет және искусство. – 1939. –  № 9. – Б.126-133

Мұхамедханов Қ. Халық әдебиетін толық меңгере білейік// Екпінді.- 1939.- 4 июнь.- Б.4

Мұхамедханов Қ. Ертеңгінің куәсі : [«Ер-Тарғын» ойыны жайында] // Екпінді. – 1940. – 15 ноябрь. – Б. 3

Мұхамедханов Қ. Революция дауылпазы [М. Горький туралы] // Екпінді. – 1940. – 18 июнь. – Б.1

Мұхамедханов Қ. Қазақтың тұңғыш ансамблі // Екпінді. – 1940. – 3 сентябрь. – Б. 2

Мұхамедханов Қ. Қазақ театрының ойыны туралы : [Ғ. Мусрепов. «ҚЫЗ ЖИБЕК». Рецензия] // Екпінді. – 1940. –26 января. – Б. 3

Мұхамедханов Қ. Театрдың жаңа ойыны : [Ш. Хусаиновтың «Боран» пьесасы жайында] // Екпінді. – 1940. – 28 январь. – Б. 3-4

Мұхамедханов Қ. Халық ақындарының айтысы жайында// Екпінді. – 1945. –  30 март. – Б. 3

Мұхамедханов Қ.  Айтыс: халық ақындарының айтысы жайында // Екпінді. – 1945. – 30 март. – Б. 3

Мұхамедханов Қ.  М. Горький // Екпінді. – 1946. – 18 июнь. – Б. 3

Мұхамедханов Қ. Салтанат жыры: [Жеңіс күніне арналған] // Екпінді. – 1946. 9.-  май. – Б. З

 

Мұхамедханов Қ. Пушкин – халықтардың сүйікті ақыны: Өлгеніне 110 жыл толуына // Екпінді. – 1947. – 9 февраль. – Б.3

Мұхамедханов Қ.  М. Лермонтов: Туғанына 134 жыл толуына орай // Екпінді. – 1948. – 16 октябрь. – Б. 4

Мұқамедханов Қ. Орыс халқының ұлы жазушысы – Л. Н. Толстой (Л.Н. Толстойдың қайтыс болғанына 45 жыл) // Екпінді. – 1955. – 20 ноябрь. – Б. 2

Мұқамедханов Қ. Ибраһим Алтынсариннің тандамалы шығармалары // Семей правдасы. – 1956. – 8 май. – Б. 3

Мұхамедханов Қ. Орынды мақтаныш // Семей правдасы. – 1956. – 7 ноябрь. – Б. 4

Мұқамедханов Қ. Қазақ халқының ғазиз досы: [Ә.А.Диваев туралы] // Қазақ әдебиеті. – 1956. – 28 декабрь. – Б. 4

Мұқамедханов Қ. Қазақ театр жаңа ойыны // Семей правдасы. – 1957. – 19 апрель. – № 79. – Б. 4

Мұхамедханов Қ., Оразалин К. Ақындар айтысы туралы // Семей правдасы. – 1958. – 28 февраль. – № 43. – Б. 4

Мұхамедханов Қ. Ленин образы Сәкен Сейфуллин поэзиясында // Октябрь туы. – 1960. – 20 апрель. – Б. 2.

Мұхамедханов Қ.  Комиссар Ғаббасов // Семей правдасы. –  1960. – 23 октябрь.  – Б.3; 1 ноябрь. – Б 3.

Мұхамедханов Қ.  Ұлы жазушының мұралары : [Л. Толстой және қазақ әдебиеті]  // Семей правдасы. – 1960. – 23 ноябрь. – Б. 3

Мұхамедханов Қ. Байырғы театр : [Семей театры туралы] // Социалистік Қазақстан. – 1960. – 10 апрель. – Б. 3.

Мұхамедханов Қ. Мұхаметжан Сералин: Мұхаметжан Сералин  туғанына 90 жыл // Семей правдасы. – 1961. – 3 октябрь. – Б. 3

Мұхамедханов Қ. Ақын Әріптің Ленин туралы өлеңдері // Семей правдасы. – 1962. – 30 апрель. – Б. 4

Мұхамедханов Қ. Үлкен сезім иесі: Ғабиден Мустафин 60 жаста // Семей правдасы. – 1962. – 28 ноябрь. – Б. 3

Мұхамедханов Қ. Ақын мұрасы : С. Әлімбетовтің өлеңдер мен поэмалар жинағы туралы  // Социалистік Қазақстан. – 1962. – 20 декабрь. – Б. 3.

Мұқамедханов Қ. Шоқанның інісі : [Мақы Шыңғысұлы Уәлиханов туралы] // Қазақ әдебиеті. – 1963. – 7 июнь. – Б. 4.

Мұхамедханов Қ. Шоқанның өнерпаз інісі : [Мақы Шынғысұлы Уәлиханов] // Ертіс. – 1963. – 11 июнь. – Б.4

Мұхамедханов Қ. Татар халқының ұлы ақыны : [Ғ. Тоқай туралы] // Ертіс. – 10 июль. – Б. 4

Мұхамедханов Қ. Сәдір ақын // Қазақ әдебиеті. – 1963. – 16 август. – Б. 4.

Мұхамедханов Қ. Республикадағы ең қарт мәдениет орындары : Семейдің өлкетану музйі мен Гоголь атындағы кітапханаға 80 жыл // Ертіс. – 1963. – 25 сентябрь. – Б. 4

Мұхамедханов Қ. Ленин образы Сәкен поэзиясында : С.Сейфулиннің туғанына 70 жыл // Ертіс – 1963. – 20 октябрь. – Б.4

Мұхамедханов Қ.  Әділеттің жаршысы : С. Торайғыровтың туғанына 70 жыл // Ертіс. – 1963. – 27 октябрь. – Б. 4

Мұхамедханов Қ. Әдебиетіміздің тарихың сөз етсек // Ертіс. – 1964. – 1 январь. – Б. 4

Мұхамедханов Қ.  Саади Ширази // Ертіс. – 1964. – 5 февраль. – Б. 4

Мұхамедханов Қ. Шариф Қамал – татар әдебиетінің классигі : туғанына 80 жыл // Ертіс. – 1964. – 28 февраль. – Б.4

Мұхамедханов Қ. Ұлы ақын революцияшыл-демократ : Т. Шевченконың туғанына 150 жыл // Ертіс. – 1964. – 4 марта. – Б. 4

Мұхамедханов Қ. Хамза Хаким-заде Ниязи : туғанына 75 жыл // Ертіс. – 1964. – 21 марта. – Б. 2

Мұхамедханов Қ. Совет үкіметінің орнату жолындағы күрес : С. Ғаббасовтың туғанына 75 жыл // Ертіс. – 1964. – 6 сентябрь. – Б. 4

Мұхамедханов Қ. Комиссар Ғаббасов : туғанына 75 жыл толуына // Қазақ әдебиеті. – 1964. – 11 сентябрь. – Б. 4.

Мұхамедханов Қ. Батыр-большевик, жалынды журналист : С. Ғаббасовтың туғанына 75 жыл // Ертіс. – 1964. – 13 сентябрь. – Б. 4

Мұхамедханов Қ. Орыс халқының ұлы ақыны : М. Ю. Лермонтовтың туғанына 150 жыл // Ертіс. – 1964. – 14 октябрь. – Б. 4

Мұхамедханов Қ. Көрнектi ғалым : [профессор Б.Кенжебаевтың туғанына 60 жыл толуына] // Қазақстан мектебi. – 1964. – № 10. – Б. 76-77; // Ертiс. – 1964. – 1 ноябрь. – Б. 4

Мұқамедханов Қ. Крылов және қазақ әдебиеті : (Крыловтың туғанына 195 жыл) // Ертіс. – 1964. – 13 февраль. – Б. 4

Мұхамедханов Қ. Қаюм Насыйри : туғанына 140 жыл // Ертіс. – 1965. – 14 февраль. – Б. 4

Мұхамедханов Қ. Естен кетпес кездесу: Всеволод Иванов Семейде // Ертіс. – 23 февраль. – Б. 4

Мұхамедханов Қ.  Асқар ақын алпыста: А.Тоқмағамбетовке 60 жас // Ертіс. – 1965. – 10 сентябрь. – Б. 3

Мұхамедханов Қ. Қазақ халқының кемеңгер перзенті : [Ыбрай Алтынсарин туралы] // Ертіс. – 1965. – 20 октябрь. – Б. 4

Мұхамедханов Қ. Шоқанның досы – Хусайын Файзханов : архив қазнасын ақтарғанда // Қазақ әдебиеті. – 1965. –  12 ноябрь. – Б. 4.

Мұхамедханов Қ. Ғабдолла Тоқай: дүниеге келгеніне 80 жыл // Семей таңы. – 1966. – 26 апрель. – Б. 3

Мұхамедханов Қ. Сәду ақын  : Ақын Әрі журналист – Сәкең біздің алпыста // Семей таңы. – 1966. – 10 декабрь. – Б.3

Мұхамедханов Қ. Ілияс Молдажанов // Семей таңы. – 1967. – 21 январь. – Б. 4.; Қазақ әдебиетi.- 1967. – 31 март. – Б. 2, 3.

Мұхамедханов Қ. Қаһарман қыздар : [Білісай мен Айғыз ] // Семей таңы. – 1967. – 7  июль. – Б. 4

Мұхамедханов Қ. Халық жыршысы : ақын Тәкең 60 жаста // Семей таңы.- 1967. – 31 октябрь. –  Б. 4.

Мұхамедханов Қ. Челкаштың тұңғыш аудармасы;А.М. Горькийдін түғанына 100 жыл толун қарсанында // Семей таңы. – 1968. – 23 март. – Б.3

Мұхамедханов К. И. И. Семенов Тян-Шанский : (Семейдің 250 жылдығы қарсаңында) // Семей таңы. – 1968. – 24 май. – Б. 4.

 

Мұхамедханов Қ. Ұлы ақын мысалдары қазақ тілінде : И. А. Крылов туғанына 200 жыл // Семей таңы. – 1969. – 13 февраль. – Б. 3.

Мұхамедханов Қ. Елубай Өмірзақов – 70 жаста : (Қазақ ССР-ның  Халық әртісі) // Семей таңы. – 1969. – 14 февраль. – Б. 3.

Мұхамедханов Қ. Түркмен әдебиетінің классигі : Берді Кербабаевтың туғанына  75 жыл // Семей таңы. – 1969. – 15 март. – Б. 4.

Мұхамедханов Қ. Жаңа заманның жаршысы : Хамза Хаким-зада Ниязидың туғанына 80 жыл // Семей таңы. – 1969. – 19 март. – Б. 4.

Мұхамедханов Қ. Төлеу ақын : туғанына 95 жыл [Төлеу Көбдіковтың туғанына 95 жыл] // Семей таңы. –  1969. – 17 апрель. – Б. 4.

Мұхамедханов Қ. Жалынды революционер : [С. Ғаббасов туралы]  // Семей таңы. – 1969. – 2 июль. – Б. 4.

Мұхамедханов Қ. Өмірі көпке үлгі : [қоғам қайраткерi Ә. Досовтың өмiрi мен творчествосы туралы] // Семей таңы. – 1969. – 14 ноябрь. – Б. 3.

Мұхамедханов Қ. Совет елінің ұлы ғалымы : академик В. В. Бартольдтың туғанына 100 жыл // Семей таңы. – 1969. – 15 ноябрь. – Б. 4.

Мұхамедханов Қ.  Естен кетпес екі кездесу : [халық композиторы, ақын Естай Беркімбаев туралы естелік] // Семей таңы. –  25 февраль. – Б. 4.

Мұхамедханов Қ. Уғар Жәнібеков // Семей таңы. – 1970. – 16 январь. – Б. 4.

Мұхамедханов Қ. Ержүрек революционер, жалынды ақын : К. Ф. Рылеевтің туғанына 175 жыл // Семей таңы. – 1970. – 29 сентябрь. – Б. 3.

Мұхамедханов Қ. Қаһарман қыздар // Қазақстан әйелдері. –  1970. – № 1. – Б. 12-13.

Мұхамедханов Қ. Қамал бұзған қаһарлы жырлар : Жамбылдың туғанына 125 жыл толуы қарсаңында // Семей таңы. – 1971. – 21 октябрь. – Б. 3.

Мұхамедханов Қ. Ертедегі естеліктер : [Ф. М. Достоевский туралы] // Семей таңы. – 1971. – 29 октябрь. – Б. 3.

Мұхамедханов Қ. Әйгілі суреттің ашылмаған сыры : [Ш. Уалиханов мен Ф. М. Достоевский суреті] // Семей таңы. – 1971. – 29 октябрь. – Б. 2.

Мұхамедханов Қ. Достоевский шығармаларындағы қазақ даласының суреттері // Семей таңы. – 1971. – 29 октябрь. – Б. 3.

Мұхамедханов Қ. Шоканның Ф. М. Достоевскийге жазған хатынан // Семей таңы. – 1971. – 29 октябрь. – Б. 2.

Мұхамедханов Қ. Абдолла Ярмұхамедов // Жалын. – 1971. – № 4. – Б. 98-113.

Мұхамедханов Қ. Күнсіздерге күн болған… : [Жамбылдың туғанына 125 жыл толуы қарсанында] // Семей таңы. – 1972. – 1 февраль. – Б. 4.

Мұхамедханов Қ. Ақын атамызбен алғашқы танысуым : [Жамбыл туралы естелік] // Семей таңы. – 1972 – 2 июнь. – Б. 4.

Мұхамедханов Қ.  Мұқаметжан Сералин : [ақынның 100 жыл толуына орай] // Семей таңы. – 30 сентябрь. – Б. 3.

Мұхамедханов Қ. Ғылыми конференция Всеволод Ивановқа арналады // Семей таңы. – 1972. – 24 октябрь. – Б. 3.

Мұхамедханов Қ. Ұлы жерлесіміз : [Всеволод Иванов туралы] // Семей таңы. – 1972. – 25 октябрь. – Б. 3.

Мұхамедханов Қ. Семей облыстық драма театрының тарихы жайында // Семей таңы. – 30 январь. – Б. 3-4.

Мұхамедханов Қ. Революция дауылпазы : [М. Горький туралы] // Семей таңы. – 1973. – 28 март. – Б. 4.

Мұхамедханов Қ. Көпке ортақ көркем әдеби мұра : [«Жүсіп – Зылиха» поэмасы туралы] // Семей таңы. – 1973. – 4 сентябрь. – Б. 3-4.

Мұхамедханов Қ. “Қозы Көрпеш – Баян сұлу” жыры және Бейсембай ақын туралы : [осы дастанды ел арасына таратушылардың бiрi ақын Бейсембай Жәнiбеков туралы] // Семей таңы. – 1973. – 18 декабрь. – Б. 4.

Мұхамедханов Қ. Поляк халқының ұлы ақыны : [Адам Мицкевичтің туғанына 175 жыл] // Семей таңы –  22 декабрь. – Б. 4.

Мұхамедханов Қ. Татар Совет әдебиетінің классигі : [Ш. Қамал туралы] // Семей таңы. – 1974.- 28  февраль. – Б. 4.

Мұхамедханов Қ. Төлеу ақын : [Т. Көбдіков туғанына 100 жыл толуына] // Семей таңы. – 1974.- 15 март. – Б. 4.

Мұхамедханов Қ. Дарынды ақын, даңқты жазушы : [І. Жансүгіровтің туғанына 80 жыл] // Семей таңы. – 1974. – 25 май. – Б 3.

Мұхамедханов Қ. Шарапат шуағы : Всеволод Ивановтың туғанына – 80 жыл // Лениншіл жас. – 1975. –  25 февраль. – Б. 3.

Мұхамедханов Қ. Ардагер азамат, жалынды революционер : [большевик Н. Нұрмақовтың туғанына 80 жыл] // Семей таңы. – 1975. –  26 март. – Б. 4.

Мұхамедханов Қ. Әйгілі әншілер өмірінен [Майра мен Әміре жайындағы кейбір тарихи деректер] // Семей таңы. – 1976. –  7 январь. – Б. 4; Жұлдыз. – 1976. – № 12. – Б. 189-191.

Мұхамедханов Қ. Татар әдебиетінің жол бастаушысы : [Ғабдолла Тоқайдың туғанына 90 жыл] // Семей таңы. – 1976. –  24 апрель. – Б. 4.

Мұхамедханов Қ. Өмірі өлеңмен өрген : [Ғабдолла Тоқайдың туғанына – 90 жыл] // Лениншіл жас. – 1976. – 27 апрель. – Б. 4

Мұхамедханов Қ. Халықтан шыққан қаһарман : [А. Ярмұхамедовтың туғанына 80 жыл] // Семей таңы. –  23 декабрь. – Б. 4.

Мұхамедханов Қ. Орыстың ұлы ғалымы : [П.П.Семенов-Тянь-Шанскийдің  туғанына 150 жыл] // Семей таңы. – 1977.  – 14 январь. – Б. 4.

Мұхамедханов Қ. Тарихи және ғылыми дәлдік болсын : [ Қазақ Совет Энциклопедиясынындағы кейбір мақалаларда берілген тарихи деректер жайында] // Семей таңы. – 1977. –  7 апрель. – Б. 4.

Мұхамедханов Қ. Ленин образы С. Сейфуллин поэзиясында // Семей таңы. – 1977. –  22 апрель. – Б. 4.

Мұхамедханов Қ. Шөже ақын : [туғанына 170 жыл] // Семей таңы. – 1978. – 6 апрель. – Б. 4.

Мұхамедханов Қ. Данышпан жазушы, ұлы ұстаз : [Л. Н. Толстойдың туғанына 150 жыл] // Семей таңы. – 1978. – 29 август. – Б. 4.

Мұхамедханов Қ. Тарихи және ғылыми дәлдік болса:[Қазақсовет энциклопедиясында берілген кейбір деректер жайында]// Семей таңы.- 1978.- 10 январь.- Б.4; 25 февраль.- Б.3

Мұхамедханов Қ.  Совет жазушыларының ұлы ұстазы: (М.Горькийдің туғанына 110 жыл толуына орай) // Семей таңы.-1978.-28 март.

Мұхамедханов Қ. Шөже ақын: (170 жыл толуына орай) // Семей таңы.-1978.-6 апрель.

Мұқамедханов Қ. Сегiз қырлы ғалым : [бүкiлодақтық география қоғамының толық мүшесi, Қазақ ССР Ғылым Академиясының академигi  Ә. Х. Марғұланның туғанына 75 жыл] // Семей таңы. – 1979. – 9 май. – Б. 4

Мұхамедханов Қ. Халықтар достығының ұлы жаршысы : [А. С. Пушкиннің туғанына 180 жыл] // Семей таңы. – 1979. – 6 июнь. – Б. 4.

Мұхамедханов Қ. Халық жазушысы, ардақты ұстаз : [С. Мұқановтың туғанына 80 жыл толуына] // Семей таңы. – 1980. – 7 июнь. – Б. 3.

Мұхамедханов Қ. Халықтар достығы В. Н. Соколов // Семей таңы. – 1980. – 28 август. – Б. 2-3.

Мұхамедханов Қ. Тарихи және ғылыми дәлділік болсын: Қазақ ССР энциклопедиясындағы кейбір мақалаларда берілген тарихи деректер жайында// Семей таңы.- 1980.- 31 май.- Б.3-4

Мұхамедханов Қ. Ұлы достықтың жаршысы : [А. С. Пушкин туралы] // Семей таңы. – 1981. – 11 июнь. – Б. 3.

Мұхамедханов Қ. Ф. М. Достоевский Семей қаласында : Қазақстанның Россияға ерікті түрде қосылуының 250 жылдағы қарсаңында // Семей таңы. – 1981. – 27 август. – Б. 3-4.

Мұхамедханов Қ. Талантты түлеткен бір кезең : 1981 – Ф. М. Достоевский жылы // Қазақ әдебиеті. – 1981. – 28 август. – Б. 4

Мұхамедханов Қ. Сәду ақын : [С. Машақовтың 75 жасқа толуына] // Семей таңы. – 1981. – 27 ноябрь. – Б. 3.

Мұхамедханов Қ., Еспенбетов А. Журналист, жазушы, қоғам қайраткері : [Шаймардан Тоқжігітовтың туғанына 80 жыл] // Семей таңы. – 1981. – 16 декабрь. – Б. 4

Мұхамедханов  Қ. Белгілі суреттің белгісіз тарихы : [Достоевский мен Шоқан Уәлихановтың  фотосуретінің тарихы] // Жұлдыз. –  1982. – № 7. – Б. 195-196.

Мұхамедханов Қ. Халық бұлбұлы : [Күләш Байсейітованың туғанына 70 жыл толуына] // Семей таңы. – 1982. – 30 апрель. – Б. 3.

Мұхамедханов Қ. Қазақ театрының қайраткері : [Ж. Шаниннің туғанына 90 жыл] // Семей таңы. – 1982. – 20 май. – Б. 3.

Мұхамедханов Қ. Ақын аға, аяулы дос : (Жұмағали Саинның туғанына 70 жыл) // Қазақ әдебиеті. – 1982. – 23 июль. – Б. 14.

Мұхамедханов Қ. Тілі алмас, қаламы болат найза : [Нурлыбек Баймұратовтың туғанына 95 жыл] // Семей таңы. – 1982. – 19 октябрь. – Б. 4.

Мұхамедханов Қ. Бұхар жырау : ғасырлар қойнауына саяхат : [ғылыми өмір тарихы және шығармаларының текстологиясы туралы] // Қазақ әдебиеті. – 1982. – 30 июль. – Б. 10-11.; 6 август. – Б. 6-7, 11.

Мұхамедханов Қ. Белгілі суреттің белгісіз тарихы : [Достоевский мен Шоқан Уәлихановтың  фотосуретінің тарихы] // Жұлдыз. –  1982. – № 7. – Б. 195-196.

Мұхамедханов Қ. Тұрлыхан  ақын  //  Семей таңы. – 1983. – 20 январь. – Б. 4; 26 январь. – Б. 4.

Мұхамедханов Қ. Қос дүлдүл : [Ақылбек Сабалұлы мен Ілияс Молдажановтың өмір жолы туралы] // Қазақ әдебиеті. -1983.- 15 апрель.-  Б. 7,11.

Мұхамедханов Қ. Ардагер ақын : [С.Торайғыровтың туғанына 90 жыл] // Семей таңы. – 1983.- 28 октябрь. – Б. 3.

Мұхамедханов Қ., Мәшһүр-Жүсіпов Қ. Мол Мұраның иесі : [Мәшһүр Жүсіп – Көпеевтің туғанына 125 жыл] // Семей таңы. – 1983. – 3 ноябрь. – Б. 3-4.

Мұхамедханов Қ. Сара сөздің сарбазы : ақын Нұрлыбек Баймұратовтың  туғанына 75 жыл // Қазақ әдебиеті. – 1983. – 18 февраль. – Б. 7.

Мұхамедханов Қ. Бостандық пен халықтар достығының жаршысы : [Т. Г. Шевченконың туғанына 170 жыл] // Семей таңы. – 1984. – 11 март. – Б. 4

Мұхамедханов Қ. Семей театрының тарихынан // Қазақ әдебиеті. – 1984. – 4 май. – Б. 10-11,14.

Мұхамедханов Қ. Ғалым жолы : [Ә.Марғұланның туғанына 80 жыл] // Семей таңы. –  9 май. – Б. 4.

Мұхамедханов Қ. Тағы да Айқыз туралы // Семей таңы. – 1984. –  27 июль. – Б. 4; 28 июль. – Б. 4; 31 июль. – Б. 4; 1 август. – Б. 4; 2 август. – Б. 4; 3 август. – Б. 4; 4 август. – Б. 4.

Мұхамедханов Қ., Мәшһұр Жүсіпов Қ. Мәшһүр-Жүсіп мұрасы жөнінде // Жұлдыз. – 1984. – № 3. – Б. 174-181.

Мұхамедханов Қ. Қазақ әдебиетінің досы :  Вс. Ивановтың туғанына 90 жыл // Қазақ әдебиеті. – 1985. – 22 февраль. – Б. 10.

Мұхамедханов Қ. Қазақ әдебиетінің адал досы : [Вс. Ивановтың туғанына 90 жыл толды] // Семей таңы. – 1985. – 24 февраль. – Б. 4.

Мұхамедханов Қ. Сәдір ақын : [туғанына 140 жыл ] // Семей таңы. – 1985. – 23 апрель. – Б. 4.

Мұхамедханов Қ. Әдебиет пен өнердің досы : [«Семей таңы» газеті туралы] // Семей таңы. – 1985. – 23 май. – Б. 3.

Мұхамедханов Қ. Сәдір ақын : дерек : [Сәдір Жәпекұлы туралы] // Қазақ әдебиеті. – 1985. – 18 октябрь. –  Б. 11,13.

Мұхамедханов Қ. Семейде өткен жылдары : [Ш. Уәлихановтың туғанына 150 жыл] // Семей таңы. – 1985. – 1 ноябрь. – Б. 2-3.

Мұхамедханов Қ. Өнегелі өмір өшпес мұра : [Ш. Уәлихановтың туғанына 150 жыл толуы қарсаңында] // Семей таңы. – 1985.– 10 сентябрь. – Б. 4.

Мұхамедханов Қ. Совет халқының ұлы жырауы : Жамбылдың туғанына 140 жыл  // Семей таңы. – 1986. – 28 февраль. – Б. 4

Мұхамедханов Қ. Семсер жырға сергек қарайық:(Махамбет өлеңдерінің басылымдары мен текстологиясы жайында) // Қазақ әдебиеті.-1986.-9 май.-Б б.

Мұхамедханов Қ. Татар әдебиетінің тарланы : [Ғалымжан Ибраһимовтың туғанына 100 жыл толды] // Семей таңы. – 1987. – 14 март. –  Б. 4.

Мұхамедханов Қ.  Өнегелi өмiр жолы // Семей таңы. – 1987. – 25 сентябрь. – Б. 2; 26 сентябрь. – Б. 2.

Мұхамедханов  Қ. Келелі іске кемелдік жарасады : ҚСЭ-сындағы кейбір мақалаларда берілген тарихи деректер жайында // Жұлдыз. – 1986. –  № 11. – Б. 153-171.

Мұхамедханов Қ. Шәкәрім : [өмірі мен шығармалары] // Қазақ әдебиеті. – 1988. – 15 апрель. – Б. 4-7, 10.

Мұхамедханов Қ. Ақын Шәкәрім Құдайбердіұлы // Семей таңы. – 1988. – 15 апрель. – Б. 3; 16 апрель. – Б. 3-4.

Мұқамедханов Қ. Бiздiң мiндет: [Ш.Құдайбердиевтiң “Қазақ әдебиетiне” 1988 ж.15 апр.шыққан өлеңдерiнен кеткен кейбiр қателiктерi туралы] // Қазақ әдебиетi.- 1988.- 24 июнь.

Мұхамедханов Қ. Жүсіпбек Аймауытов // Семей таңы. – 1989 . – 4 январь. –  Б. 3.

Мұхамедханов Қ. Ахмет Байтұрсынов : [творчествосына шолу] // Семей таңы. – 1989. – 6 январь. – Б. 3.

Мұхамедханов Қ. Мағжан Жұмабаев // Семей таңы. – 1989. – 12 январь. – Б. 3.

Мұхамедханов Қ. Шәкәрімнің шежіресі : [ғылыми сын мақала] // Қазақ әдебиеті. – 1989. – 14 июль. – Б. 10-11.

Мұхамедханов Қ. Міржақып Дулатов // Семей таңы. – 1989. – 29 июль. – Б. 3.

Мұхамедханов Қ. Жазушы, тарихшы, революционер : [Сабыржан Ғаббасовтың туғанына 100 жыл] // Семей таңы. – 1989. – 18 август. – Б. 3;Қазақ әдебиеті.-1989.-15 декабрь.- Б. 14-15

Мұхамедханов Қ. Сурет сыры : [1916 жылы «Ғалия» медресесі шәкірттерінің Ахмет Байтұрсыновпен бірге түскен фотосуреті туралы]  // Қазақ әдебиеті. – 1989. – 13 октябрь. – Б. 14.

Мұхамедханов Қ. Тарихи шындықтың шырқын бұзбайық.  «Иманбазар Қазанғапов» атты мақала хақында // Семей таңы. – 1989. – 12 декабрь. – Б. 4.

Мұхамедханов Қ. Жазушы. Тарихшы. Революционер : Сабыржан Ғаббасовтың туғанына 100 жыл // Қазақ әдебиеті. – 1989. – 15 декабрь. – Б. 14-15.

Мұхамедханов Қ. Шәкәрімнің шежіресі // Қазақ әдебиеті.-1989.-14 июль.- Б. 10-11

Мұхамедханов Қ. Әлихан Бөкейханов // Семей таңы. – 1990. – 17 қаңтар. – Б. 3-4;15 маусым.- Б. 10

Мұхамедханов Қ.  Пікірге пікір // Семей таңы. – 1990. – 19 мамыр. – Б. 7. 

Мұхамедханов Қ. Әлихан Бөкейханов // Қазақ әдебиеті. – 1990.- 8 маусым – Б. 10-11; 15 маусым – Б. 10.

Мұхамедханов Қ. «Түрік, қырғыз, қазақ һәм ханлар шежіресі» : [ Қ. Мұхамедхановтың Шәкәрім Құдайбердіұлына арналған конференциясындағы баяндамасы 15 май 1990 ж.] // Қазақ әдебиеті. – 1990. – 25 мамыр. – Б. 6-7.

 

Мұхамедханов Қ. Жүсіпбек Аймауытовтың әдеби сын мақалалары жайында // Семей таңы. – 1991. – 26 мамыр. –  Б. 5.

Мұхамедханов Қ. Қаракерей Қабанбай батыр: Қаракерей Қабанбай батыры туғанына 300 жыл толуына орай // Семей таңы. – 1991. – 2 тамыз. – Б. 1,3; 10 тамыз. – Б. 6; 27 тамыз. – Б.4; Қазақ әдебиеті.-1991.-12 шілде.-Б.2-3

Мұхамедханұлы Қ.  Жауына ойран салған :  [Қабанбай бытыр туралы] // Егеменді Қазақстан. – 1991. – 16 тамыз. –  Б. 3.

Мұхамедханұлы Қ. Екiншi жалпықазақ сиезі (1917) туралы: Алаш автономиясы және Алашорда үкiметi хақында // Семей таңы.- 1991.-  17 желтоқсан. – Б. 4-5.

Мұхамедханұлы Қ.  Шоқан Уәлиханов Қашқарда қай жылы болған?: Жазылған жайға қайта ораламыз // Семей таңы. – 1992. –  20 ақпан. –  Б. 7.

Мұхамедханұлы Қ. “Алаш” сиезiнiң ақиқаты :  ол туралы белгілі мамны Қайым Мұқамедханұлы әңгімелейді / интервью записали: Т. Данияр, С. Зиберханұлы // Жас Алаш. – 1992. – 17 сәуiр. – Б 2.

Мұхамедханов Қ. Тамаша тарихы бар техникум : Семей қазақ педагогикалық техникумына 70 жыл // Семей таңы. – 1992. – 2 маусым. – Б. 4.

Мұхамедханов Қ. «Тәуке Жікібай» поэмасы // Семей таңы. – 1992. – 25 шілде. – Б. 4.

Мұхамедханұлы Қ. Айтыстың тууы туралы Ә.Тәңірбергеновтің «Тәуке мен Ұрқия айтысы» туралы//Семей таңы.- 1992.- 12 қыркүйек.- Б.4

Мұхамедханұлы Қ. Ыдырыс Мұстамбай ұлын кім білмейді? : өмір  тарихынан қысқаша мағлұмат // Абай. – 1992. – № 4. – Б. 52-56.

 

Мұхамедханұлы Қ. Ақ жол: [Ақжол Дайырқожаның / өмiр тарихы Шәкәрiм шежiресiнде таралуы] // Парасат. – 1992. –  N 7. –  Б. 6-7.

Мұқамедханов Қ.  Шәкәрім  /Бес арыс: естеліктер, эсселер және зерттеу мақалалар. – Алматы: Жалын, 1992. – Б. 10-39.

Мұқамедханов Қ.  Жүсіпбек Аймауытов // Бес арыс: естеліктер, эсселер және зерттеу мақалалар. – Алматы: Жалын, 1992. –  Б. 381-452.

Мұхамедханұлы К  Бұхар жырау : [өмiр тарихы туралы жаңа деректер]  // Қазақ әдебиетi. – 1993. – 9 көкек. – Б. 8-9.

Мұхамедханұлы Қ., Байғалиев Б.  Ыдырыс Мұстамбаев : [Қоғ. қайраткерi, әдебиет сыншысы, саяси қуғын-сүргiн құрбаны Ы.Мұстамбаев (1898-1937 ж.ж.) туралы]  // Халық кеңесi. – 1994. – 1 қаңтар. – Б. 2-3

        Мұхамедханов Қ. Естен кетпес еңбегі: [Е.Қашағанов] // Семей таңы. – 1994. – 28 мамыр. – Б.2

Мұхамедханұлы Қ. Абайды тұңғыш рет баспасөзде танытқан  – Әлихан Бөкейханов // Түркiстан.- 1995.- 9 тамыз. –Б. 1

 

Мұхамедханов Қ. Ақын, жазушы, педагог: (Т.Жомартбаев туралы) // Қазақ әдебиеті.-1996.-23 қаңтар.-12-13 б.

Мұхамедханов Қ. Тау суындай толассыз Жәкен еді: Жамбыл Жабаев туралы // Семей таңы. – 1996. – 17 тамыз. – Б. 1-3;20 тамыз. – Б. 15.

 

 

Қ. Мұхамедханов   өлеңдері

Мұхамедханов Қ. Қуаныш жыры : [өлең] // Екпінді. – 1937 – 24 март. – Б. 4

Мұхамедханов Қ.  Шаттық толғауы: Өлең // Екпінді.- 1937.- 30 декабрь

Мұхамедханов Қ.  ХIV жыл ( о Ленине ). – Екпінді.- 1938.- 21 январь

Мұхамедханов Қ.   Кыраным: Өлең //  Екпінді.- 1938.- 2 февраль

Мұхамедханов Қ.  Жамбыл: Өлең // Екпінді.- 1938.- 2 апрель

Мұхамедханов Қ. XIV жыл : [В. И. Ленин туралы] : [өлең] // Екпінді. – 1938. – 21 январь. – Б. 2

Мұхамедханов Қ. Қыраным : [өлең]  // Екпінді. – 1938. – 2 февраль. – Б. 3

Мұхамедханов Қ. Жамбыл : [өлең]  // Екпінді. – 1938. – 2 апрель. – Б. 3

Мұхамедханов Қ.  Бүгін : поэма  // Екпінді. – 1938. – 24 июнь. – Б. 4

Мұхамедханов Қ. Украина халқының ұлы ақыны : [Т. Г. Шевченконың туғанына 125  жыл толуына орай] // Екпінді. – 1938. – 24 ноябрь. – Б. 3

Мұхамедханов Қ. Чкалов : поэма // Екпінді. – 1938. –  20 декабрь. – Б. 1

Мұхамедханов Қ. Николай Островский // Екпінді. – 1938. – 22 декабрь. – Б. 3

Мұхамедханов Қ. Сталин сүйген Ckalov//Екпінді.- 1938.- 20 декабрь.- б.1

Мұхамедханов Қ.  Амангелді : [аттас фильмге рецензия] // Екпінді. – 1939. –  21 февраль. – Б. 4

Мұхамедханов Қ. Батырларым : [өлең] // Екпінді. – 1939. –  22 февраль. – Б. 3

Мұхамедханов Қ. Қазақтың батыр ұланы : [өлең] //  Екпінді. – 1939. – 22 февраль. – Б. 3

Лебедев-Кумач В.  Ертең соғыс болса : өлең  / ауд. Қ. Мұхамедханов //  Екпінді. – 1939. – 23 февраль. – Б. 3

Мұхамедханов Қ. Көсем сөзі : [Сталин жолдастың партияның 17 съезге сөйлеген сөзіне] :өлең // Екпінді. – 1939.  –  21 март. – Б. 3

Мұхамедханов Қ. Киров : [өлең] // Екпінді. – 1940. – 1 декабрь. – Б. 4

Мұхамедханов Қ. Күткен күн : [өлең] // Екпінді. – 1945. – 10 май. – Б. 1

Мұхамедханов Қ. Серго Орджоникидзе : [өлең] // Екпінді.–1940. – 7 ноябрь. – Б. 4

Мұхамедханов Қ. Жеңеміз : [өлең] // Екпінді. – 1941. – 24 июнь. –  Б. 1

Мұхамедханов Қ. Ері қорған еліне : [поэма] : [Совет Одағының батыры Василий Кисляковқа] // Екпінді. – 1941. – 31 октябрь. – Б. 4

Мұхамедханов Қ. Сүйемін Отан Анамды : [өлең]  // Екпінді. – 1942. – 19 февраль. – Б. 2

Мұхамедханов Қ. Отан үшін, ел үшін! : [өлең] // Екпінді. – 1942. – 23 август. – Б. 2

Көкен (Мұхамедханов Қ.)  Ер қазақ ұлы, жауды қу! : [өлең]  // Екпінді. – 1943. – 25 апрель. –  Б. 3

Көкен (Мұхамедханов Қ). Майданға ант береміз : [өлең] // Екпінді- 1943.- 1 май. – Б.3

Мұхамедханов Қ. Қарындастың білем атын : [поэма]: [қаһарман-партизан Тося Петроваға] // Екпінді. – 1943. – 22 май. – Б. 2

Мұхамедханов Қ.  Майданда ант береміз: Өлең// Екпінді.- 1943.- 1 май.

Мұхамедханов Қ.  Жылқышы ата: [өлең] // Екпінді- 1943.- 15 июнь. – Б. 3

Мұхамедханов Қ.  Біздің Киев : [өлең]  // Екпінді. – 1943. – 8 ноябрь.  – Б. 4

Мұхамедханов Қ. Ұстазыма : [өлең] // Екпінді. – 1947. – 15 февраль. – Б. 4

Мұқамедханов Қ. Қош, кемеңгер: (А.Ждановқа арналған өлең) // Екпінді.- 1948.-3 сентябрь.

Мұхамедханов Қ.. Ленин туралы жыр: [өлең] / муз. Б. Жамақаевтікі // Семей правдасы. – 1957. – 28 апрель. – Б. 4

Мұхамедханов Қ. Ленин туралы ән : [өлен] / муз. Б. Жамақаевтікі // Жұлдыз. 1958. – № 4. – Б. 128

Мұхамедханов Қ. Коммунистік партия : [өлең]  // Ертіс. – 1966. – 26 январь. – Б. 3

Мұхамедханов Қ. Ұстазыма : [өлең] // Ертіс. – 1966. – 26 январь. – Б. 3

Мұхамедханов Қ. Салтанат жыры: (Жеңіс күніне арналған өлең) // Екпінді.-1946.-№ 92 (май).- Б. 3

Мұхамедханов Қ. Туған ел: (Ақынның архивінен -мұрағат құжаттары сыр шертеді) // Семей таңы.-2006.-5 қаңтар.-Б.5

Мұхамедханов Қ. Кітап. Ақын: (Өлеңдер) // Семей таңы.-2006.-5 қаңтар.-Б.5

Мұхамедханов Қ. Жеңген халық жырлайды, жеңіс жырын шалқыта!// Екпінді.- 1946.- май.- №92.- Б. 3

Мұхамедханов Қ. Алтын дән : [өлең] / муз. Б. Жамақаевтікі // Семей правдасы. – 1958. – №175.- 31 август. – Б. 4

Мұхамедханов Қ. Әнұран // Егеменді Қазақстан. – 1992. – 24 наурыз  – Б. 2.

 

Қ. Мұхамедханов – драматург

 

        Мұхамедханов Қ. Ер Білісай (Бір актілі, екі суретті тарихи драма) // Семей таңы.-1972.-29 март, 4 апрель.

Мұхамедханов Қ. Комиссар Ғаббасов.-Алматы, 1984.-176 б.

Мұхамедханұлы Қ. Майданнан майданға.-1947.

Мұхамедханұлы Қ. Ер Білісай.-1974.

Шындықты тұмар тұтқан: (драматург Қ.Мұхамедханұлы туралы сөз)  // Егемен Қазақстан.-1999.-15 қазан.

Ибрагимов Т. Ғалым жазушының пьесалар жинағы. Кітап сөресі// Семей таңы.- 1984.- 21 сентябрь

 

 

Қ. Мұхамедханов –  абайтанушы, ғалым

 

Мұхамедханов Қ. Орындалған өсиет : [Абай туралы жазылған поэмадан үзінді] // Екпінді. – 1940. – 17 июнь.  – Б. 3

Мұхамедханов Қ. Абайдың бұрын жарияланбаған тағы екі өлеңі // Екпінді. – 1945.- 10 июнь. –  Б. 2

Мұхамедханов Қ. Абайдың жарияланбаған өлеңдері : [Көкпайдың баласынан жазып алған] // Социалистік Қазақстан. – 1945. – 15 август. – Б. 1

Мұхамедханов Қ. Абайдын әдебиет мектебі // Екпінді. – 1945. – 23 сентябрь. – Б. 2; 25 сентябрь. – Б.2; 26 сентябрь. – Б.2; 29 сентябрь. – Б.2; 30 сентябрь. – Б.2; 28 сентябрь.-Б.2

Мұхамедханов Қ.  Крылов және Абай: Крыловтың туғанына 180 жыл толуына // Екпінді. – 1949. – 16 февраль. – Б.3

Мұхамедханов Қ.  Біздің Абай // Екпінді. – 1949. – 24 июнь. – Б. 3

Мұхамедханов Қ.  Абай: Абайдың туғанына 104 жыл толды) // Екпінді. – 1949. – 10 август. – Б. 2

Мұхамедханов Қ. Абайдың жарияланбаған өлеңдері жайында (Лашын мен шымшық) // Қазақстан мұғалімі.- 1955.- 12 мамыр.

Мұқамедханов Қ. Абай шығармаларының текстологиясы жайында // Семей правдасы. – 1956. – 14 ноябрь. – Б. 3-4

Мұхамедханов Қ. Абайға байланысты кейбір деректер//Қазақ әдебиеті. – 1956. – 7 декабрь. – б. 3

Мұхамедханов Қ. Абай шығармаларының текстологиясы жайында// Жұлдыз.- 1957.- №10.- Б.112-121

Мұхамедханов Қ. Абай өнеге алған кітапхана // Қазақ әдебиеті. – 1958. – 3 октября. – Б. 4

Мұхамедханов Қ. Абай шығармаларының текстологиясы жайында.- Алматы, 1959 .- 144 б.

Мұхамедханов Қ. Абайдың қосқан үлесі // Ертіс. – 1963. – 8 сентябрь. – Б.4

Мұқамедханов Қ. Абай үлесі : [Семей музейінде экспонаттардың несі бар, несі жоғы зерттелуде] // Қазақ әдебиеті. – 1964. – 12 июнь. – Б. 4.

Мұхамедханов Қ. Абай және Семей музейi : жаңа деректер  // Мәдениет және тұрмыс. – 1964. – № 12. – Б. 10-11.

Мұхамедханов Қ. Құлақтан кіріп, бойды алар… : «Абай» операсы Семей сахнасында // Ертіс. – 1965. – 18 май. – Б. 4

Мухамедханов К. Вечный родник : к 120-летию со дня рождения Абая //  Иртыш. – 1965. – 10 августа. – С.3

Мұхамедханов Қ. Қадірлі есім, аяулы еңбек : [Абай мұрасын тұңғыш 1909 ж. кiтап етiп шығарушы І. Бораганский жайында] // Семей таңы. – 1971. – 21 май. – Б. 4.

Мұхамедханов Қ. Данышпан ақын, ұлы ұстаз : [Абайдың туғанына 125 жыл] // Семей таңы. – 1971. – 29 май. – Б.2

Мұхамедханов Қ. Абай кiтабын тұңғыш басқан кiм? : [Уфа баспаханасы башқұрт бөлiмiнiң бастығы И. Бораганский туралы] // Қазақ әдебиетi. – 1971. – 2 июнь. – Б. 3-4.

Мұхамедханов) Қ. Қадiрлi есiм, аяулы еңбек: (Абай мұрасын тұңғыш кiтап етiп шығарушы І. Бораганский жайында) // Лениншіл жас. – 1974. – 10 апрель. – Б. 3.

Мұхамедханов Қ. Ұлы ақынның мұрасы жайында [Абай өлеңдерінің текстологиясы туралы] // Семей таңы. – 1975. – 9 август. – Б. 4.

Мұхамедханов Қ. Ұлы ұстаз : [Абай Құнанбаев туралы] // Семей таңы. – 1981. – 21 август. – Б. 2-3.

Мұхамедханов Қ. Абай мен Лермонтов : А. Құнанбаевтың туған күніне // Семей таңы. – 1983. – 10 август. – Б. 3.

Мұхамедханов Қ. Маржанды тозаң тұтпасын : жазылган жайга қайта ораламыз : [Г. Бельгер мақаласында келтірілген Абай шығармаларының текстологиясы жайында] // Қазақ әдебиеті. – 1985. – 21 июнь. – Б. 10-11.

Мұхамедханов Қ. Асыл мұраны таза сақтайтын болайық! : [Абайдың туғанына 140 жыл толуы қарсаңында] // Семей таңы – 1985. – 26 июнь. – Б. 3-4.

Мұхамедханов Қ. Бәріміздің Абайымыз : [Абайдың туғанына 140 жыл] // Семей таңы. – 1985. – 10 август. – Б. 3-4.

Абайдың архивтен табылған қолтаңбалары // Семей таңы. – 1985. – 10 август. – Б. 4

Мұқамедханов (Мұхамедханов) Қ. Мағауия Абайұлы Құнанбаев. –  Жұлдыз. – 1985. – № 4. – Б. 175-181.

Мұхамедханов Қ. Маржанды тозаң тұтпасын// Қазақ әдебиеті.- 1985.- 21 июнь

Мұхамедханов Қ. Абайдың бір өлеңі : дерек // Қазақ әдебиеті. – 1986. – 17 январь. – Б. 10.

Мұхамедханов Қ. Ақын өлеңдеріне түсініктер туралы : [Абайдың туған күніне] // Семей таңы. – 1986. – 9 август. – Б. 3-4.

Мұқамедханов Қ. Абайдың бір өлеңі:«Көз жұмғанша дүниеден иманын  айтып кеткен-ай» деп басталатын өлеңі туралы // Қазақ әдебиеті.-1986.-17 январь.- Б. 10

Мұхамедханов Қ. Түзетілгені қане? Түсініктерi, қайсы? : [Абай өлеңдерiне түсiнiктер жайында] // Қазақ әдебиетi. – 1986. – 10 октябрь. – Б. 10-11.

Мұхамедханов Қ. Ақынға арналатын ескерткіштер жайында // Семей таңы. – 1988. – 13 июль. – Б. 3-4.

Мұхамедханов Қ. Абайтану жолындағы қилы кезеңдер : [Абай туғанына 143 жыл толуына] // Семей таңы. – 1988. – 23 август. – Б. 3.

Мұхамедханов Қ. Абайтану жолындағы қилы кезеңдер: [Абайдың туғанына 143 жыл] // Семей таңы.- 1988.- 23 август

Мұхамедханов Қ. Ақынның дүниеге келген күні: бүгін Абайдың туғанына 146 жыл толады // Семей таңы. – 1991. –  23 тамыз. – Б. 3.

Мұхамедханұлы Қ. Иә, Абай мұрасына абай болғанымыз жөн // Қазақ әдебиеті.-1991.- 9 тамыз.-6-7 б.

Мұхамедханов Қ. Жаңадан табылған сегіз өлең жайында// Семей таңы.- 1991.- 3 желтоқсан.- Б.1,4-5

Мұхамедханұлы Қ. Абайдың жарияланбаған өлеңдері: (Балалық шаққа, Лашын мен шымшық, Бүркіттің сыны, «Тереңнен қозғап, Жүректен толғап» деп басталатын өлеңдер туралы// Қазақ әдебиеті.- 1991.- 13 желтоқсан.- Б.8-9

Мұхамедханұлы Қ.  Иә, Абай мұрасына абай болғанымыз жөн // Қазақ әдебиеті. – 1991. – 9 тамыз. –  Б. 6-7.

Мұхамедханов Қ. «Түсініктерге» түсінік: Абай мұрасына әрқашан Абай болғанымыз жөн // Семей таңы. – 1991. – 18 мамыр. –  Б. 4-5.

Мұхамедханов Қ. Ұлы ақынның қайраткерлік қызметі// Абай.- 1992.- №1.- б.38-42

Мұхамедханов Қ. Ашық хатқа айқын жауап: (М.Бейсенбаев жолдастың «Абай және оның заманы деген кітабы туралы) // Семей таңы». – 1992. – 18 шілде. – Б. 4-5; 1 тамыз. – Б. 4-5.

Мұқамедханұлы Қ. Ұлы ақынның қайраткерлік қызметі // Абай. -1992. –  № 1. –  Б. 38-42.

Мұхамедханов Қ. Жаңадан табылған сегіз өлең жайында// Абай.- 1992.-№2.- Б.44-53.

Мұхамедханов Қ.  «Абай сөзiне үңiлсек» дұрыс үңiлейiк  // Семей таңы. – 1993. – 2 қазан. – Б. 2; Қазақ әдебиеті.- 1993.- 26 қараша.- Б.6-7

Мұхамедханұлы Қ. Абайды тұңғыш рет баспасөзде танытқан Әлихан Бөкейханов // Түркістан.-1995.-9 тамыз.

Мұхамедханұлы Қ. Ұлы ақынның дүниеге келген және баз кешкен күндері қашаннан, қалай аталып келді // Абай.-1995.-№1-2.-Б.17-20.

Мұхамедханов Қ. Данышпан ақын, дана хәкім : асыл мұра // Семей таңы. – 1995. – 5 қыркүйек. – Б. 4.

Мұхамедханов Қ. Абайдың туған жері, өскен ортасы // Абай: энциклопедия / ред. Р. Н. Нұрғалиев. – Алматы : Қазақ энциклопедиясы : Атамұра, 1995. – Б. 33-34.

Мұхамедханов Қ. Илияс Бораганский (1852-1934) : [ұлы Абайдың тұңғыш өледер жинағын басып шығарған адам туралы тарихи дерек] // Абай. – 1998. – № 3. – Б. 38-41.

Мұхамедханов Қ. Абайға өмірімнің ақырына дейін қызмет етемін : (Әңг.М.Қабышқызы) // Үш анық.-2001.- 29 қаңтар.- Б.2

Мұхамедханов Қ. Абайдың аманатын ақтадық па? // Ертіс өңірі.-2003.-10 қаңтар.- Б. 28

Мұхамедханов Қ. Абайдың қосқан үлесі: Абайдың 160 жылдығына// Ертіс өңірі.- 2005.- 11 тамыз.- Б.12

 

******

Абай атындағы халықаралық сыйлықтардың лауреаты // Семей таңы.-1996.-20 сәуір.- Б.2

Абайға араша Мұхтармен мұңдас болған Қайым Мұхамедханов сыр шертеді // Егемен Казахстан.- 1996.-20 февраль

 

Адамзаттың қамқоршысы  (Мұхамадехановтың Абай туралы ойлары)// Үш анық.- 1995.-  №15-17 август

Ердембеков Б. Абайтану ілімінің білгірі // Үш анық.-2001-22-28 қаңтар.

Жаппасұлы Е. Қайым Мұхамедханов: (Абайтанушы ғалым) // Түркістан.-1996.-26 маусым.

Ибраев Ш. Абайтану ілімінің тамырлас тармақтары //Егемен Казакстан.- 1996.- 26 октябрь.

Ибрагимов Т. Абай мектебінің оқытушысы // Семей таңы.-1996.-16 қаңтар.

Қабышқызы М. Қайым Мұхамедханов: «Абайға өмірімнің ақырына дейін қызмет етемін»// Үш анық.- 2001.- 29 қаңтар – 4 ақпан.

Қасымбеков С. Абайды зерттеуші // Ертіс.-1966.-26 январь.

Мұсаұлы Р.  Өмірбақи Абай деп өткен // Абай. – 2005. – №1. –  Б. 13-17

Сейсенұлы, Д.  Абайдың аманатын ақтадық па?  : Көрнекті абайтанушы ғалым, Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Қ.Мұхамедхановпен сұхбат / Д. Сейсенұлы // Егемен Қазақстан. – 2003. – 6 қаңт. –  Б. 2.

Сейсенұлы Д. Абайдың аманатын актадық па? (көрнекті абайтанушы ғалым, Мемлекеттік сыйлықтын лауреаты Кайым Мұхамедхановпен сұхбат)//  Егемен Казакстан.-  2002.- 28 желтоқсан

Тоқпатаев, У.  Абайтанудың абызы еді  // Дидар. – 2004. – 7 тамыз. –  Б. 2// ; Ертіс өңірі. – 2004. – 23 қырк. –  Б. 26

Тоқпатаев У. Абайтанудың абызы еді: (Алаш арысы жайлы бір үзік сыр) // Жас алаш.-2004.-24 тамыз; Шайжүнісов М. Абай үшін айдалған адам // Қазақ әдебиеті.-1990.-20 көкек.

«Түбінде баянды енбек, егін салған…» ( 1940 жылы табылған Абайдың бір өлеңі туралы Қ. Мұхамедхановтың жазуы бойынша) : Энциклопедия «Абай»: Атамура, 1995, б. 558.

Шаяхметұлы Қ. Абайтанушы: (Ақын, драматург Қ. Мұхаметханұлының еңбектері туралы)// Егемен Қазақстан.- 2006. – 24 ақпан.- Б.7

 

 

 

Абайдың ақын шәкірттері туралы зерттеу еңбектері

 

Мұхамедханов Қ. Әріп ақын : [ақын Әріп Тәңірбергенов туралы] // Екпінді. – 1939. – 10 декабрь.  – Б. 3-4

Мұхамедханов Қ. Абайдың әдебиет мектебі : [Абайдың ақын ұлы Ақылбай] // Екпінді. – 1940. – 5 октября. – Б. 4

Мұхамедханов Қ. Абайдың әдебиет мектебі: [Абайдың ақын ұлы Мағауия] // Екпінді. – 1940. –  6 октябрь.– Б. 4; 10 октябрь. – Б. 3

Мұхамедханов Қ. Абайдың әдебиет мектебі// Екпінді.- 1945.- 23,25,26, 29,30 сентябрь

Мұхамедханов Қ. Абаймен кездескенде : [Төлеу Көбдікұлы естелік жазып алған Қ. М.] // Екпінді. – 1945. – 10 июнь. –  Б. 2

Мұхамедханов Қ. Мағауия Абайұлы // Халық мұғалімі.- 1947.- №1; Жұлдыз.- 1985.-№4.- 175-181 б.

 

Мұхамедханов Қ. Ақылбай Абайұлы Құнанбаев // Қазақ тілі мен әдебиет.- 1959.- №8.- 25-34; Жұлдыз.- 1984.- №1

Мұқамедханов Қ. Дарынды ақын, асқақ әнші : (Ә.Найманбаевтың туғанына 95 жыл толуына) // Семей правдасы. – 1959. – 21 апрель. – Б. 4

Мұхамедханов Қ. Партия туралы ақын жыры : [Әріп Тәңірбергеновтың өлеңдері туралы] // Ертіс.- 1966. – 5 февраль. – Б.4 ; 9 февраль. – Б. 4

Мұхамедханов Қ. Ақын жыры – Октябрь: Ленин образы Әріп ақын поэзиясында // Қазақ әдебиетi. – 1966.- 28 октябрь. – Б. 1.

Мұхамедханов Қ. Кәкітай Ысқақұлы Құнанбаев : туғанына 100 жыл  // Семей таңы. – 1969. – 31 декабрь. – Б. 4

Мұқаметханов Қ. Қаһарман : [А. Ярмұхамедов туралы] // Жұлдыз – 1969. –  № 8. – Б. 102-112.

Мұхамедханов Қ. Абайдың ақын ұлы : [Мағауияның өмiрi мен творчествосы] // Семей таңы. – 1970. – 29 май. – Б. 4

Мұхамедханов Қ. Әрхам Ысқаков // Семей таңы. – 1975. – 9 сентябрь. – Б. 4.

Мұхамедханов Қ. Абайдың досы және шәкірті (Мұқа  Әділханов)// Семей таңы.- 1977.- 20 сентябрь

Мұхамедханов Қ. Көкбай ақынның әншілік өнері және «Әудемжер» әні жайында // Семей таңы. – 1983. – 31 март. – Б. 3-4.

Мұқаметханов (Мұхамедханов) Қ. «Әудемжер» әні кімдікі? : немесе Көкбай ақынның әншілік өнері жайында // Қазақ әдебиеті. – 1983. – 13 май. – Б. 10-11.

Мұхамедханов Қ. Уәйіс ақын және оның әдеби мұрасы жайында :  [Абайдың талапты шәкiрттерiнiң бiрi Уәйiс Шондыбаевтың өмiрi мен творчествосына шолу] // Семей таңы. – 1983. – 23 декабрь. – Б. 3-4.

Мұхаметханов (Мұхамедханов) Қ. Ақылбай Абайұлы Құнанбаев (1861-1904) : [өмірі мен шығармалары] // Жұлдыз. – 1984. – № 1. – Б. 158-172.

Мұхамедханов Қ. Мағауия ақынның «Медғат-Қасым» поэмасы // Семей таңы. – 1986.-22 март. – Б. 4; 25 март. – Б. 4; 27 март. – Б. 4; 28 март. – Б. 4; 29 март. – Б. 4.

Мұхамедханов Қ. Уәйiс ақынның шығармалар жинағы жайында: [Абайдың талапты шәкiрттерiнiң бiрi Уәйiс Шондыбаевтың (1873-1925) қолжазбалары, өлеңдерi, поэмалары туралы дерек.] // Семей таңы. – 1987. – 27 август. – Б. 3-4.

Мұхамедханұлы Қ. Дарынды ақын, әнші, композитор: Әсет Найманбайұлының туғанына 125 жыл // Семей таңы. – 1992.-5 қыркүйек. – Б. 4.

Мұхамедханов Қ. «Әсет пен Рысжан» айтысы: Әсет Найманбайұлының туғанына 125 жыл // Семей таңы. – 1992. – 19 қыркүйек. – Б. 4

Мұхамедханов Қ. «Қызыл табан – ағаш ат»: Әсет Найманбайұлының туғанына 125 жыл // Семей таңы. – 1992. – 26 қыркүйек. – Б.  3.

Мұхамедханов Қ. Көкбай Жанатайұлы // Семей таңы. – 1993. – 7 қазан. – Б. 2-3; 14 қазан. – Б. 3; 21 қазан. – Б. 2-3.

Мұхамедханұлы Қ. Көкбай Жанатайұлы : [биография и пояснения к стихам] : кіріспесін және өлеңдеріне түсіндірмені жазған Қ. Мұхамедханұлы // Абай. – 1993. –  № 5. –  Б. 21-41.

Мұхамедханұлы Қ.  Көкбайдың «Әудемжер» әні // Абай. – 1993. – №  8.  – Б. 80-83.

Мұхамедханов Қ. «Әудемжер» әні кімдікі? // Семей таңы. – 1993. – 17 шілде. – Б. 2.

Мұхаметханұлы Қ. Ақылбай Абайұлы Құнанбаев / Абайдың ақын шәкірттері. – Алматы : Дәуір. –1993.- Б. 13-55.

Мұхаметханұлы Қ. Мағауия Абайұлы Құнанбаев // Абайдың ақын шәкірттері. – Алматы: Дәуір. – 1993.-Б. 84-129.

Мұхаметханұлы Қ Тұрағұлы Құнанбаев // Абайдың ақын шәкірттері. – Алматы: Дәуір. – 1993.-Б. 170-179.

Мұхамедханов Қ. Әнші Мұқа : Абайдың 150 жылдығы қарсаңында // Семей таңы. – 1994. – 1 қараша. – Б. 2-3.

Мұхамедханов Қ. Ұлы ақынымыздың нақты есімін дұрыс жазатын болайық (Шаһкәрім) // Семей таңы. – 1994. – 8 қараша. – Б. 2.

Мұхамедханов Қ. Мұқа Әділханұлы: өмірі мен өлеңдері // Абай. – 1994. – № 12. – Б. 33-37.

Мұхамедханұлы Қ. Кәкітай Ысқақұлы Құнанбай немересі // Абайдың ақын шәкірттері. 2-ші кітап. – Алматы : Дәуір, 1994. – Б. 5-23.

Мұхамедханұлы Қ. «Көкбай Жанатайұлы» // Абайдың ақын шәкірттері. 2-ші кітап. – Алматы : Дәуір, 1994. – Б. 38-71.

Мұхамедханұлы Қ. Абай шәкiрттерi : Мұқа Әдiлханұлы // Парасат.- 1995.- N 7.-  Б. 1-2.

Мұхамедханұлы Қ. Әріп Тәңірбергенұлы // Абайдың ақын шәкірттері. – Алматы : Дәуір, 1995.- 3-ші кітап. – Б. 12 – 65.

Мұхамедханұлы Қ. Әсет Найманбайұлы  // Абайдың ақын шәкірттері. – Алматы : Дәуір, 1995.- 3-ші кітап. – Б. 184 – 213.

Мұхамедханұлы Қ. Мұқа Әділханов // Абайдың ақын шәкірттері. – Алматы : Дәуір, 1995. – 3-ші кітап. – Б. 277 – 285.

Мұхамедханұлы Қ. Әубәкір ақын // Абайдың ақын шәкірттері. – Алматы : Дәуір, 1995. 3-ші кітап. – Б. 292 – 297.

Мұқамедханов Қ. Ақылбай Абайұлы  // Абай: энциклопедия / ред. Р. Н. Нұрғалиев. – Алматы : Қазақ энциклопедиясы : Атамұра, 1995. – Б. 68-69.

Мұқамедханов Қ. Уәйіс Шондыбаұлы// Абай: энциклопедия / ред. Р. Н. Нұрғалиев. – Алматы : Қазақ энциклопедиясы : Атамұра, 1995. – Б. 565-566.

Мұхамедханов Қ. Ақын, жазушы, педагог : [педагог-жазушы Т. Жомартбаев туралы] // Қазақ әдебиетi. – 1996. – 23 қаңтар. –  Б. 12-13.

Мұхамедханов Қ. Әріп ақын : [туғанына 140 жыл] // Семей таңы. – 1996. – 5 қазан. – Б. 1-2.

 

 

Қ. Мұхамедхановтың Әуезов туралы еңбектері

 

Мұхамедханов Қ.  Шекарада : [Семей облыстық драма театрында қойылған М.Әуезовтың «Шекарада» пьесасы туралы]  // Екпінді. – 1939.  –  27 март.  –  Б. 3-4

Мұхамедханов Қ. Мұқаң туған жерiнде : [М.Әуезовтiң туған күнiне орай] // Ертiс. – 1964. – 29 сентябрь. – Б. 4

Мұхамедханұлы Қ. Естен кетпес кездесу// Ертіс.- 1965.- 23 февраль

 

Мұхамедханов Қ. Кемеңгер келбеті : [М. Әуезов туралы] // Семей таңы. – 1967. – 10  декабрь. – Б. 3.

Мұхамедханов Қ. Әдебиет ескілігін жинаушыларға : [М. Әуезов туралы] // Семей таңы. – 1970. – 23 сентябрь. – Б. 4.

Мұхамедханов Қ. Ұлы жазушының  Семейде болуы // Семей таңы. – 1971. – 29 октябрь. – Б. 2-3.

Мұхамедханов Қ. Ұлы адамның өнегелі өмірі : [М. О. Әуезовтың туғанына 75 жыл толуына] // Семей таңы. – 1972.- 27 сентября. – Б. 4.

Мұхамедханов Қ. Ұмтылмас ұлы адам// Семей таңы.- 1973.- 28 сентябрь

 

Мұхамедханов Қ. Мұхаң туған жерінде // Бiздiң Мұхтар: естелiк. – Алматы : Жазушы, 1976. – Б. 382-388.

Мұхамедханов Қ. Абай жолымен : [М. Әуезовтың 80 жасқа толуы қарсаңында] // Ертіс оттары. – 1977. –  6  сентябрь. – Б. 3.

Мұхамедханов Қ. Ұлы жазушы, ойшыл ғалым, ардагер азамат : [Тарихи-өмірбаяндық очерк. М. Әуезовтің туғанына 80 жыл толу қарсаңында] // Семей таңы. – 1977. – 21 сентябрь. – Б. 4; 22 сенябрь. – Б 3- 4; 23 сентябрь. – Б. 4

Мұхамедханов Қ. М.О.Әуезовтың туғанына 80 жылдығына орай сөйлеген сөзі  // Семей таңы.-1977.-24 сентябрь.

Мұхамедханов Қ. Абайдың шәкірті және досы : [Мұқа Әділхановтың туғанына 120 жыл] // Семей таңы.– 1977. – 20 ноябрь. – Б. 4.

Мұхамедханов Қ. Мағыналы өмір// Мәдениет және тұрмыс.- 1977.-№9.- Б.8-10.

Мұхамедханов Қ. М. О. Әуезовтің қолжазба мұрасы жайында // Семей таңы. – 1981. – 29 сентябрь. – Б. 3.; 30 сентябрь. – Б. 4.

Мұхамедханов Қ. Ұлы өмірдің белестері : Мұхтар Әуезовтің ғылыми өмірбаянына косымша деректер (1897-1925 жылдар) // Жұлдыз. – 1981. – № 9. – Б. 199-209.

Мұхамедханов Қ. Қаламгердің қолжазба мұрасы жайында : Мұхтар Әуезовтiң туғанына 85 жыл // Қазақ әдебиеті. – 1982. – 24 сентябрь. – Б. 4, 13.

Мұхамедханов Қ. Кемеңгер жазушы : [М. Әуезовтың туғанына 85 жыл] // Семей таны. – 1982. – 27 сентябрь. – Б. 3.

Мұхамедханов Қ. Мұхтар және абайтану// Біздің Отан.- 1983.- №3

Мұхамедханов Қ. Мұхтар – семинарист// Семей таңы.- 1983.- 28 сентябрь

Мұхамедханов Қ. Мұхтар – семинарист : [Мұхтар Әуезов туралы] // Қазақ әдебиеті. – 1984. – 9 март. – Б. 10-11.

Мұхамедханов Қ.Кемеңгер ұстаз : [М. Әуезов туралы] // Семей таңы. – 1985. – 28 сентябрь. – Б. 4.

Мұхамедханов Қ. Ұлы заманның ұлы жазушысы// Семей таңы.- 1986.- 27 сентябрь

Мұхамедханов Қ. Өнегелі өмір жолы: М. Әуезовтің туғанына 90 жыл толуына // Семей таңы.- 1987.- 25,26 сентябрь

Мұхамедханов Қ. Мұхтар өмірінің қилы-қилы кезеңдері // Семей таңы. – 1989. – 28  сентябрь. – Б. 3-4.

Мұхамедханов Қ. Мұхтар өмірінің қилы-қилы кезеңдері// Семей таңы.- 1989.- 28 сентябрь

Мұхамедханұлы Қ. Мұхтар кешкен қилы заман// Абай.- 1992.- №3..- Б.78-82

Мұхамедханұлы Қ. Мұхтар өміріне байланысты кейбір деректер// Дидар.- 1997.-23 қыркүйек

Мұхамедханов Қ.  Ұлы ұстаз, қамқор аға : [М. Әуезов туралы] // Семей таңы. – 1997. – 23 қыркүйек. – Б. 3; 27 қыркүйек. – Б. 3.

Мұхамедханұлы Қ.  Мұхтар өміріне байланысты кейбір деректер : [М. Әуезов туралы] // Дидар. – 1997. – 23 қыркүйек. – Б. 4.

Мұхамедханұлы Қ. Мұхтар өміріне байланысты:Семей қаласындағы кейбір ескерткіш орындар жайында // Семей таңы. – 1997. – 1 қараша. – Б. 1.

Мұхамедханов Қ.  Ұлы ұстаз, қамқор аға : [М. Әуезовтің туғанына 100 жыл] // Парасат. – 1997. –  № 8. – Б. 6-7; 17.

Мұхамедханов Қ. Ақырғы сапар: [М. Әуезовтiң туған елiне ақырғы сапары] // Фәниден өзi кетiп сөзi қалған.- Алматы, 1997. – Б. 26 – 29.

 

            

Ғалымның    өмірі мен шығармашылығы жайлы:

 

 

Айтбайқызы М. Тұрлықан келіні. Тұрлықан ақын Қайымның ұстазы еді // Жас алаш.-2002.-17 тамыз.- Б.7

Абайдың аманатын ақтадық па?: Белгілі абайтанушы ғалым, республика Мемлекеттік сыйлыңының лауреаты Қайым Мұхамедхановпен сұхбат// Ертіс өңірі.- 2003.- 10 қаңтар.- Б.28-29

Алаш арыстарының соңғы тұяғы  // Егемен Қазақстан. – 2009. – 7 қараша. –  Б. 6

Акишев З. Шындығы былай ( тағы да « Жаяу Мұса туралы», Қайым Мұхамедхановтың  «Семсер сөзге сергек қарайық» 1986 ж. № 19-20 «Қазак Әдебиеті» газетіндегі мақаласына пікір) // Қазақ Әдебиеті.- 1986.- 23 ноябрь

Асылбек Е. Ғалымның тойы – халық тойы // Семей таңы.-2006.-5 қаңтар.-Б. 5

Әбдіғазиева Б. Туған әдебиет тарихы және жаңа көзқарас // Егемен Қазақстан.-2002.-4 қаңтар.-Б.4

Ғалым мұраларын сақтап қалу – басты мақсат // Семей таңы. – 2010. – 14 қаңтар. –  Б. 4

Ергөбек Қ. Тағдыры бір, тағлымы ортак тарландар-ай… [ Елуінші жылдары қуғын көрген қазақ зиялылары өмірінен бір үзік сыр] // Қазақ 2дебиеті.-  1994.- 22 cәуір

Елдің тарихы – ердің өмірбаяны // Семей таңы.-1996.-16 қаңтар.

Еспенбетов А. Ұстаз ұлағаты// Семей таңы.- 2005.- 23 желтоқсан.- б.4

Жаппасұлы  Е.  Ағаны әспеттеу  // Қазақ әдебиеті. – 2006. – 26 мамыр. –  С. 6

Жаппасұлы Е. Адам тағдырлас кітап // Қазақ Әдебиеті,  1994.-  3 июнь

Жаппасұлы Е. «Қайым Мұхамедханов» //Түркістан.- 1996.- 26 июнь

Жоламанова  П. Өшпес із қалдырған  // Семей таңы. – 2009. – 17 маусым. –  С. 2

Жұртбай  Т.  Ғылым тәуелсіз болмай мемлекет мұратқа жетпейді // Ертіс өңірі . – 2010. – 24 қараша. –  С. 10

Жұртбай Т. Алматының менмендігін кешірмейміз, Қайым аға… // Қазақ әдебиеті.-1999.-29 қазан.-3 б.

Жұртбай Т. Абайдың інісі, алаштың ірісі : (Белгілі ғалым, «Отырар» кітапханасы ғылыми орталығының директоры Тұрсын Жұртбаймен сұхбат// Ертіс өңірі.-2005.-12 мамыр.-Б.28

Ибраев М. Кәкең дейміз…:(Өлең) // Семей таңы.-1986.-17 январь.

Ибрагимов Т. Музеймен бірге мұраты // Семей таңы.-1986.-17 январь.

Исаұлы  А.        Ғылым жұлдызы // Семей таңы. – 2001. – 26 қаңтар. –  Б. 3

Исин А., Сарболаев Ж. Кемел Шақ. ( Ғалым Қайым Мұхамедханов туралы) // Қазахстан Мұғалімі.-1986.- 31 қаңтар

Кенжалиев И. Мұраға ақау түспесін (Қ. Мұхамедхановтың  Қазақ Әдебиеті  газетіндегі «Семсер сөзге сергек қарайық»  атты мақаласына пікір   1986 № 19-20) // Қазақ Әдебиеті,1987.- 12 июнь

Қабышұлы Ғ. Құлақ құрышын қандырып //Егемен Казакстан.-1992.- 12 тамыз

Қабышұлы Ғ.Ақиқатка адвокат кажет емес //  Халық Кеңесі.-1992.-  № 150.

Қорабай С. Мұхаметханұлы Қайым: (Әдебиет зерттеуші – ғалым, абайтанушы, жазушы, драматург)//Шәкәрім.- 2005.- №1.- б.127

Мемлекеттік сыйлықтың лауреаттарына медаль тапсырылды // Егемен  Қазақстан.- 1996.- 31 декабрь

Мұхамедханов Қ. Өмір өткелдері: (Ғалым өткен өмірі туралы) // Семей таңы.-1991.-5 қаңтар.

Мұхамедханов Қ. Жақсының сарқыты /Әңг.Ахметбекова А. // Семей таңы.-2001.-5 қаңтар.-3 б.

Мұхамедханов Қ. Алаш арыстары аңсаған асыл арманыңыз осы /Әңг.Сейсенұлы Д. // Егемен Қазақстан.-2001.-26 қыркүйек.-Б.4

Мұхамедханов Қ. Өмір өткелдерінен естелік // Семей таңы. – 1991. – 5 қаңтар. – Б. 4.

Мырзабекова К. Естен кетпес кездесулер //Семей таны.- 1987.- 26 қыркүйек

Нұрғожина Ә. Қайсар жанның өмірінің бір парағы: (Қазіргі заман тарихы құжаттар орталығының мәліметтерінен) // Семей таңы.-2006.-5 қаңтар.-Б.5

Нұржан З. «Тағдыр және Карлаг»: Ғалым Қ.Мұхамедхановтың жаңа кітабы жарыққа шықты // Семей таңы.-2009.-29 қаңтар.

Нұршайықов Әзілхан. Қайым ағама қараймын//Қазақ Әдебиеті.- 2002.- № 34, 23 тамыз

Рахимов С. Қазақстан Жазушылар Одағы  Абай атындағы халықаралық сыйлықтың лауреаты // Семей Таңы.- 1996.- 20 апрель

Сабырбай Қ. Қайыңдай Қайым// Семей таңы.- 2003.- 10 қаңтар.- Б.2

Сейсенұлы Д. Абайға араша, Мұхтармен мұңдас болған К.Мұхамедханов  сыр шертеді // Егемен Қазақстан.-1996.-20 ақпан.

Сейсенұлы Д. Жәкеңе сүйінші хабар жеткізген ғалым Қ.Мұхамедханов сыр шертеді // Егемен Қазақстан.-1996.-26 маусым.

Сейсенұлы  Д. Ғалым – Абай елінің құрметті азаматы  // Егемен Қазақстан. – 1994. – 11 қазан

Сейсенұлы, Дәулет. Алаш қайраткерлерінің сарқыты : Осыдан он жыл бұрын  // Егемен Қазақстан. – 2001. – 5 қаңтар. –  Б. 2

Сейсенұлы Д. Жәкеңе сүйінші хабар жеткізген ғалым Қайым Мұхамедханов сыр шертеді // Егемен Казакстан.- 1996.-  28 маусым

Сейсенұлы Д. Алаш арыстарының соңғы тұяғы// Егемен Қазақстан.- 2009.- 7 қараша.- Б.6

Сейсенұлы Д. Қайым Мұхамедханов: «Алаш арыстары аңсаған асыл  арманыңыз осы»// Егемен Казакстан.- 2001.- 26 қыркүйек

Смағұлова А. Қайым Мұхамедханов поэмаларының ерекшеліктері// Ақиқат.- 2005.- №11.-Б. 71-73

Смағұлова А. Қ. Мұхамедханов және Абай мұражайы// Семей таңы.- 2009.- 18 маусым.- Б.3

Смағұлова А. Қайым Мұхамедханов поэмаларының ерекшеліктері//Ақиқат.- 2005.- №11.- Б.71-74

Сұлтанбеков М. Шындықпен шыңдалған тағдыр // Қазақ әдебиеті.-2006.-6 қаңтар.-Б.7

Сұлтанбеков М. Жеңіске жету өнері… // Семей таңы.-2005.-24 маусым.- Б.5

Тоқпатаев У. Алғашқы әнұранның авторы //Семей Таңы.- 2001.- 3 июль

Тәжібаев Ә. Ерулі де емес, «ереуіл» – ау деймін (Қайым Мұхамедхановтың  «Семсер сөзге сергек қарайық» 1986 ж. № 19-20   « Қазак Әдебиеті» газетіндегі мақаласына пікір)  //Қазак Әдебиеті.- 1986.- 19 сентябрь

Тоқпатаев У. Ұлттық рухтың қазынасы (абайтанушы Қайым Мұхамедхановпен сұхбат )//Дидар.- 2000.- 4 январь.

Төлеуғазықызы А. Рухы биік адам: ғұлама ғалым Қ. Мұхамедханов жайлы үзік әңгіме// Семей таңы.- 2004.- 10 қыркүйек.- Б.4

Тілеубекова  М.  Ғұмырын ғылымға арнаған адам // Семей таңы. – 1996. 16 қаңтар

Үш томы да жарық көрді (Қ. Мұхамедхановтың үш томдық кітабы жарық көрді ) //Егемен Казахстан.- 1995. – 5 июль

Шакеев Н. Халық әні – қазына (Қ. Мұхамедхановтың «Әудемжер әні кімдікі? Мақаласына пікір ) // Қазак Әдебиеті.- 1983.-12 тамыз

Шаяхметұлы Қ. Бірегей тұлға // Семей таңы.-1996.-16 қаңтар; Ертіс өңірі.-2006.-23 ақпан.- Б.15

Шыңғысұлы Б. …Сүйінерге жарар ол: (Өмірі мен шығармашылығы жайлы) // Семей таңы.-1991.-22 қаңтар.

 

Ғалым  мерейтойлары:

 

 

Касымбеков С. Абайды зерттеуші Қайым Мұхамедханов елуде // Семей таңы.-1966.-26  январь.

Қайым Мұхаметханов 50 жаста // Қазақ әдебиеті. – 1966. – 7 январь. – Б. 3.

Сырұлы М. Театр сахнасында (Қайым Мұхамедханұлының 50 жылдығына орай) //Семей таны.-1966.- 26 январь.

Өзбеков К. Музейді ұйымдастырушы (Қ.Мұхамедхановтың 50 жылдығына орай) // Семей таңы.-1966.- 26 январь.

Шамкин К. Белсенді автор //  Семей таны, 1966.- 26 январь.

Сүлейменов Д., Еспенбетов А. Жазушы. Ғалым. Ұстаз:  (Қайым Мұхамедханов 60 жаста)  //  Семей таны, 1976.-  24 январь.

Әміренов Т. «Дос тойының толғауы»: (Қ.Мұхамедхановтың 60 жылдығына арналған өлең) // Семей таны.- 1976.-24 январь.

Қ.Мұхамедханов – 60-та: (Құттықтау) // Қазақ әдебиеті.-1976.-9 январь

Еспенбетов А. Әдебиет тарихының білгірі (Қайым Мұхамедхановтың 70 жасқа толуына арналған) //Семей Таңы, 1986.- 17 январь

Жұртбаев Т. Қайсар ғалым ( Қ. Мұхамедханов 70 жаста ) //Жұлдыз.- 1986 .-  № 1.- Б.192-193

Исин А., Сарбалаев Ж. Кемел шақ: (Қ.Мұхамедхановтың туғанына – 70 жыл) // Қазақстан мұғалімі.-1986.-31 январь.

Ибрагимов Т. Музеймен бірге мұраты ( Қ. Мұхамедхановтың туғанына 70 жыл толуына орай )// Семей Таңы, 1986.-17 январь

Ибраев М. Кәкең дейміз ( Қ. Мұхамедхановтың туғанына 70 жыл толуына арналған өлең) // Семей Таңы, 1986.-17 январь

Қасымбеков С. Аралдағы ақ қайың аңызы (Қ. Мұхамедхановтың туғанына 70 жыл толуына арналған) .– Семей Таңы, 1986.- 18 январь

Мәшhүр Жүсіпов Қ. Ұлағатты ғалым ( К.Мұхамедханов 70 жыл ) // Қазақ әдебиеті.- 1986.- 3 январь

Оразалин К. Ұстаз өркені (Қайым Мұхамедхановтың 70 жасқа толуына арналған ) //Семей Таңы.-  1986.- 17 январь

Сыздықова Р. Ғалым ғибраты (Қайым Мұхамедхановтың 70 жасқа толуына арналған) .– Семей Таңы, 1986.- 17 январь

Обаев Е. Тебіреніс ( к 70-летию Каюма Мухамедханова ). – Семей Таңы, 1986 .- 17 январь

Оразалин К. Ұстаз өркені: (Ғалымның туғанына 70 жыл) // Семей таңы.-1986.-17 январь

Еспенбетов А. Ұстаз, педагог, ғалым: (Қ.Мұхамедхановқа –75 жаста) // Семей таңы.-1991.-5 қаңтар.

Ибраев М. Ұлы Мұқаң көзіндей, Қайым аға! (Қ. Мұхамедханов75 жаста) // Семей тңы.- 1991.- 5 қаңтар

Сәкенова Ж. Өнірдегі өнеге (Қ. Мұхамедханов 75 жаста) // Семей таңы.- 1991.- 5 январь

Жақиянов, Ғ.  Абайды зерттеуші ғалым Ғ.Мұхамедхановтың 80 жылдығы туралы : Облыс әкімінің шешімі // Семей таңы. – 1995. – 16 желтоқсан. –  Б. 4

Байболұлы С. Қайратты каламгердің  80 жасы ( Қ. Мұхамедхановтың 80 жасқа толған мерейтойының тойлануы туралы)//Қазақ Әдебиеті.-  1996.- 30.- қаңтар

Еспенбетов А. Әдебиет ғылымының жанашыры (Қ. Мұхамедхановтың 80 жылдық мерейтойы туралы) //Семей Таны, 1996.-  4 қаңтар

Жанболатов М. Заңғар ғалым, жалынды күрескер // Үш анық.-1996.-1 қаңтар.

Жоламанова П. Қайымның тойы – халықтың тойы. Облыс жұртшылығы Қайым Мұхамедхановтын 80 жасқа толуын салтанатпен атап өтті//Семей Таны.- 1996.- 23 қаңтар

Жұртбаев Т. Кайымның қағидалары ( сыншы, ғалым Қ. Мухамедханов    80 жаста)// Қазақ Әдебиеті.- 1996.- 16 қаңтар

Еспенбетов А. Халқы көзі тірісінде қадірлеген ғұлама ғалым: (80 жасқа толуына арналған) // Үш анық.-1996.- №2 (қаңтар).

Еспенбетов А. Әдебиет ғылымының жанашыры: (Жазушы 80 жаста) // Семей  таңы.- 1996. – 4 қаңтар

Ибрагимов Т. Абай мектебінің аға оқытушысы ( Қ. Мұхамедхановтың 80 жылдық мерейойы) //Семей Таны, 1996.- 16 қаңтар

Ибраев М. Ұстазыма ( Қ. Мұхамедхановқа арналған өлең)// Семей таңы.- 1996.- 23 қаңтар

Оспанов М. Қайым мен қайың ( Қ. Мұхмедхановқа арналған өлең)// Семей Таны.- 1996.- 16 январь

Сағындықов Е. Әз аға туралы бірер соз ( Қ. Мұхамедхановтың 80 жылдық мерейтойы туралы) // Семей Таны.- 1996.- 16 январь

Тілеубекова М. Ғұмырын ғылымға арнаған адам. (Қ. Мұхамедхановтың туғанына 80 жыл – мерей той) //  Семей таңы, 1996.- 16 қаңтар

Шәкірттері Қайым аға туралы  ( Қ. Мұхамедхановтың 80 жылдық мерейтойында Шәкірттері Арап Еспенбетов, К.Түсіпов ұстаздары туралы)//Семей Таны, 1996, 16 январь

Шаяхметұлы К. Бірегей тұлға ( Қайым Мұхамедхановтың 80 жылдық мерейтойы туралы ) // Семей таңы.- 1996.- 16 қаңтар; Ертіс өңірі.- 2006.- 23 ақпан.- Б.15

 

***

 

 

Ахметбекова А. Жақсының сарқыты (Қ.Мұхамедхановтың 85 жыл мерейтойына арналған) //Семей   Таңы.- 2001.-  5 қаңтар

Әубәкір Ж.  Қаламы қолдан түспеген  : Қ.Мұхамедханов – 85 жаста  // Семей таңы. – 2001. – 19 қаңтар. –  Б. 2

Қайым Мұхамедханов 85 жасқа толды // Қазақ әдебиеті.-  2001.- 5 ақпан

Сейсенұлы Д. Алаш қайраткерлерінің сарқыты (Мұхамедхановтың  85 жыл меретойына орай) //  Егемен Казакстан.-  2001.- 5 қаңтар.- Б.3

Еспенбетов А. Ұстаз ұлағаты: (Ұстаздың туғанына 90 жылдығына орай) // Семей таңы.-2005.-23 желтоқсан.-Б.4

Сұлтанбеков  М. Жеңіске жету өнері…  : Қ.Мұхамедхановтың 90 жылдығына // Семей таңы. – 2005. – 24 қыркүйек –  Б. 5

Асылбек Е. Ғалымның тойы–халық тойы: (Қ.Мұхамедхановтың туғанына – 90 жыл) // Семей таңы.-2006.-5 қаңтар.-Б.5

Қожакелдинов С. «Әмбе ұқсайсың Қайымға!»// Ертіс өңірі.- 2006.- 25 мамыр.- Б.31

Мағауина, З.   Мәңгілік мұра  // Ертіс өңірі. – 2006. – 2 наурыз. –  Б. 3

Рахимов Е. Ұстаз – ғалым: (Қ.Мұхамедханұлы – 60-та) // Алға.-1979.-24 январь.

Сейсенұлы  Дәулет Белгілі абайтанушыға құрмет : Қайым Мұхамедхановтың туғанына 90 жыл // Семей таңы. – 2006. – 8 маусым. –  Б. 5

Сұлтанбеков, М. Шындықпен шыңдалған тағдыр : Қайым Мұхаметханов – 90 // Қазақ әдебиеті. – 2006. – 6 қаңтар. –  Б. 7

Жұртбай  Т.  Арын жастан сақтаған… Қ.Мұхамедханов 95 жаста // Ертіс өңірі . – 2011. – 5 қаңтар. –  Б. 8

Чушекова  Ж.  Қазақтың қайсар ғалымы  : туғанына 95 // Семей таңы. – 2011. – 5 қаңтар. –  Б. 3

 

                         

 

Естеліктер:

 

Айтов Н. Іздемеске бола ма? (Қ. Мұхамедхановқа арналған өлең)// Қазақ Әдебиеті.-1988.- 5 август; Семей таңы.- 1991.- 5 январь

Айтов Н. Іздемеске бола ма? // Ертіс өңірі.-2004.-8 шілде.- Б.3

Ғалым – Абай елінің құрметті азаматы: (Атағы берілуі жайында) // Егемен Қазақстан.-1994.-11 қазан.

Еспенбетов А. Ұстаз ұлағаты  // Семей таңы. – 2005. – 16 желтоқсан –  Б. 4 ; 23 желтоқсан. –  Б. 4

Зекенұлы Қ. Алыптың ақтық сапары // Семей таңы.-2004.-9 шілде.- Б.5

 

Қабышұлы Ғ. Қажу білмеген  Кәкен // Қазақ әдебиеті.-2004.-30 шілде.

Құрмет Грамотасымен: Қазақ ССР жоғарғы Советінің Президиумы жазушы Ғ.М.Мұхамедхановты Құрмет Грамотасымен наградтады // Семей таңы.-1986.-4 январь.

Мұхмамедханов Қанағат «Әкем де, анам да діндар отбасынан шыққан» // Семей таңы.- 2008.- 24 сәуір.- Б.2

Мектепке ғалым есімі берілді (Семей облысы, Знаменка совхозындағы мектепке Қайым Мұхамедханов есімінің берілуі туралы) // Жас Алаш,   1992.-  № 229.

Мұсаұлы Р. Алаш арыстарының жоқтаушысы еді // Ертіс өңірі.-2004.-8 шілде.- Б.3

Түкісов У. Қайым ағаға қарыздармыз // Семей таңы.-1996.-9 қаңтар.

Обаев Е. Тебіреніс: ( Қ.Мұхамедханов туралы естелік) // Семей таңы.-1986.-17 январь.

Орныңыз қалды ойсырап: (СМПИ атынан) // Семей таңы.-2004.-9 шілде.-Б.5

Сабырбаев, Қ.  Қайыңдай Қайым  // Семей таңы. – 2003. – 10 қаңтар –  Б. 2.

 

Сағындықов С. Әз аға туралы бірер сөз // Семей таңы.-1996.-16 қаңтар.

Сейсенұлы Д. Алаш қайраткерлерінің сарқыты // Егемен Қазақстан.-2001.-5 қаңтар.-Б.2

Сыдықов Е. Алаштың асылы еді // Қазақ әдебиеті.-2004.-9 шілде.

 

 

Есте қалдыру:

 

 

Ғабдұлқайым (Қайым) Мұхамедханұлы: Қазанама  // Семей таңы. – 2004. – 9 шілде. –  С. 5; Ертіс өңірі.- 2004.- 8 шілде.- Б.3

Қайсар рухты қазаққа ескерткіш: 7 қазан күні Семей қаласында абайтанудың білгірі, профессор, жазушы, драматург Қ. Мұхамедхановқа арналған ескерткіш ашылды// Ертіс өңірі.- 2010.- 13 қазан.- Б.8

Қайым Мұхамедхановтың туғанына  – 90 жыл// Семей таңы.- 2006.- 5 қаңтар.- Б.5

Қасымжанұлы С. Қазақтың қайсап ғалымы: Қайым Мұхмедхановтың өмірден өткеніне 5 жыл // Ертіс өңірі.- 2009.- 24 маусым.- Б.12

 

Қасымжанұлы, С.  Қайым туралы сөз // Жас қазақ. – 2010. – 5 ақпан. –  Б. 8

Қайымға құрмет  // Ертіс өңірі . – 2011. – 23 ақпан. –  Б. 2

Нұрқасым Қ.  Пилондар образы   // Ертіс өңірі . – 2010. – 22 желтоқсан. –  Б. 12

Мақанқызы, Күлия. Қайсар рухты қазаққа ескерткіш  // Ертіс өңірі. – 2010. – 13 қазан. –  Б. 8

Мусина  Г.  Қайталанбас тұлға. Абайтанушының рухына тағзым : 30 маусым күні Қ.Мұхамедхановтың өткеніне 1 жыл толады  // Семей таңы. – 2005. – 20 мамыр. –  Б. 3

Нұрғожина Ә. Қайсар ғалым өмірінің бір парағы: (Әдебиет зерттеушісі Қ. Мұхамедханов туралы)// Дидар.- 2006.- 15 тамыз

Пилондар образы: (Қайым Мұхамедхановтың туғанына 95 жыл толуына орай ескерткіш-стелла орнатылды) // Ертіс өңірі.- 2010.- 22 желтоқсан.- Б.12

Сейсенұлы Д. Белгілі абайтанушыға құрмет: («Қайым туралы сөз» деген атпен екі тілде естеліктер жинағы шықты) // Семей таңы.-2006.-8 маусым.- Б.5.

Смағұлова  Е.  “Адам болып жер астына кірдің де, тас мүсін боп шыға келдің үстіне…”  // Семей таңы. – 2010. – 14 қазан. –  Б. 1-2